Tieto- ja viestintätekniikassa sosiaalinen media on nykyisin hyvin tärkeässä asemassa.