Moodle2 versioon tutustuminen, vinkkejä ja ohjeita opettajille