Työssäoppimisen/ työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu

Mitä on työssäoppiminen/ työpaikalla järjestettävä koulutus?

Työssäoppiminen / työpaikalla järjestettävä koulutus :

Ammatillinen peruskoulutus voidaan järjestää oppilaitosmuotoisena koulutuksena, jonka osa
työssäoppiminen on, tai oppisopimuskoulutuksena tai näiden yhdistelmänä.
Ammatillisen peruskoulutuksen aikana opiskelijoiden tulee saada riittävästi tietoa ja
käytännön kokemusta työelämästä.

Osaamisperusteissa koulutuksessa lähtökohtana on opiskelijan osaaminen ja tarvittavan osaamisen
hankkiminen erilaisilla koulutuksen järjestämismuodoilla.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on:

1.Tavoitteellista

2. Ohjattua

3. Arvioitua (suullista palautetta oppimisesta)

 • Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta työpaikalla hankittua osaamista tulee
  olla vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.
  Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen voi olla
  huomattavasti laajempi kuin 30 osaamispistettä.

 • Työpaikalla järjestettyä koulutusta tarvitaan opiskelun eri vaiheissa, ja se helpottaa opiskelun jälkeistä työllistymistä.

 • Osaamisperusteisessa koulutuksessa lähtökohtana on osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen
  tutkinnon perusteiden mukaisesti.
 • Opiskelijoiden on siksi saatava työpaikoilla riittävästi tukea ja ohjausta oppimisen aikana ja ammattitaidon
  laatu varmistetaan osaamisen arvioinnilla.
 • Työssäoppimisjaksoilla opiskelija työskentelee tutkintoaan vastaavissa tehtävissä alan yrityksessä.
 • Työssäoppimisjaksolle tehdään suunnitelma asioista, jotka opiskelijan on tarkoitus työpaikalla oppia.
 • Työssäoppiminen voi olla palkallista (työsuhteessa) tai palkatonta, jolloin oppilaitos vakuuttaa oppilaan
  tapaturmien varalta.
 • Työssäoppimisesta tehdään sopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan välille.
 • Työssäoppimisesta ei makseta työnantajalle korvausta(poikkeuksena sosiaali- ja terveysala).
 • Oppilaitos vastaa ja varmistaa sen, että työpaikalla voidaan tehdä tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan osaamistarpeiden mukaisia työtehtäviä.