Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Perustutkinnon opetussuunnitelma

Mitä maalarin tutkintoon sisältyy?

Tutkintonimikkeellä maalari tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet.

Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt.

Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Pintakäsittelyllä parannetaan rakennetun ympäristön ja tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä lisätään käyttöikää.  Sisällä maalaustyö kohdistuu seiniin, kattoihin, oviin, metallipintoihin, ikkunoihin, lattioihin jne. Ulkona maalataan seiniä, sokkelia, kattoja, parvekkeita, ikkunoita, ovia, pihakalusteita jne. Käytettävät pintakäsittelyaineet vaihtelevat sisä- tai ulkokäytön ja pintojen materiaalien mukaan. Rakennusalalla maalarin työtehtäviin kuuluvat maalaamisen lisäksi myös tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustyöt. Tutkintonimikkeellä lattianpäällystäjä tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä lattiapäällysteen pohjustustyöt monipuolisesti ja matto- ja laminaattipintojen asennukset. Erikoisosaamisalueina hänellä voi olla lattia- ja seinälaatoitukset, parkettiasennukset tai puulattioiden pintakäsittelyt. 

Tutkinnon ammattitaitovaatimukset tutkinnon osittain, opetuksen järjestäminen ja arviointikriteerit on määritelty Opetushallituksen opetussuunnitelmassa. Kukin ammattioppilaitos on puolestaan niiden perusteella tehnyt oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman. Nämä löytyvät alla olevista linkeistä kokonaisuudessaan.

Koska nämä opetussuunnitelmat sisältävät koko tutkinnon perusteet, tässä opetusmateriaalissa on tiivistetysti esitetty Etelä-Savon ammattioppilaitoksessa (Esedu)  voimassa olevat pintakäsittelyalan perustutkinnon ammattillisten aineiden ne tavoitteet ja arviointikriteerit, jotka työpaikkaohjaajan tulee työssään tuntea.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen (Opetushallitus)

Pintakäsittelyalan perustutkinto (Esedu)